AKTUALNE SZKOLENIA


UWAGA! Dla płatnika finansującego szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych -
SZKOLENIA SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT!!!Kurs 4-dniowy
KOMPUTEROWEGO KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
...szczegółyZAPRASZAMY

na podstawowy kurs
kosztorysowania robót budowlanych

...więcej


NAUKA OBSŁUGI PODSTAWOWYCH FUNKCJI KOBRY
...szczegółyPozostałe kursy i szkolenia
...szczegóły

ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o.

- Członek wspierający Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
zaprasza na 1-dniowe seminarium problemowe
z zakresu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlaneZAGROŻENIA
W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA ROBOTY BUDOWLANE.
Problematyka z obszaru kalkulacji kosztorysowej

Informacje Ogólne
Program Szkolenia
Miejsce i Termin

Szanowni Państwo!

Tego seminarium nie można przeoczyć!

Proponowane szkolenie niesie ze sobą olbrzymi ładunek praktycznej wiedzy popartej orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, Regionalnych Izb Obrachunkowych, sądów powszechnych, wynikami kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP.

Przestrzeganie procedur udzielenia zamówienia publicznego oraz zawieranie umów jest przedmiotem szczególnego zainteresowania krajowych organów kontrolnych, a także, jeżeli przedsięwzięcie dofinansowywane jest z Unii Europejskiej, służb sprawdzających i audytowych UE. Niedostosowanie się do norm określających reguły wydatkowania środków publicznych może mieć negatywne skutki ekonomiczne dla finansów jednostki. Zamawiający ponoszą odpowiedzialność m.in. za naruszenie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub też, jeżeli dojdzie do czynu niedozwolonego prawem, odpowiedzialność karną. Wysiłek włożony w staranne przygotowanie postępowań pozwoli uniknąć błędów i wiążących się z tym kar finansowych.

Seminarium ukierunkowane jest pod kątem przedstawienia zagrożeń występujących podczas przygotowania zamówienia i dotyczy sfery kosztorysowej: m.in. określania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), sporządzania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów opisujących przedmiot zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wyboru najkorzystniejszej oferty, wynagrodzeń w umowach a także odpowiedzialności.

PROGRAM SZKOLENIA:
 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA, ELEMENTY SIWZ:
  • Opis przedmiotu zamówienia przy zlecaniu robót budowlanych
   • specyfika zamówień na roboty budowlane,
   • dyrektywy regulujące opis przedmiotu zamówienia,
   • metody i podstawy tworzenia opisu, a zakres i rodzaj zamówienia,
   • opis utrudniający uczciwą konkurencję, zagadnienie 'równoważności' materiałów, produktów i rozwiązań, 'wariantowość' ofert,
   • urozmaicony wybór praktycznych sytuacji będących przedmiotem kontroli uprawnionych organów.
  • Określanie wartości zamówienia na roboty budowlane
   • cel i znaczenie określenia wartości zamówienia,
   • sposoby określania wartości zamówienia,
   • zamówienia dodatkowe, uzupełniające, a wartość zamówienia,
   • powszechnie popełniane błędy przy ustalaniu wartości zamówienia,
   • czyny niedozwolone – zaniżanie wartości zamówienia, dzielenie zamówienia na części,
   • mity a orzecznictwo – bogaty wybór przykładów obalających powszechnie uznane prawidła.
  • Opis sposobu obliczenia ceny
   • standardy warunkujące sporządzenie opisu sposobu obliczenia ceny,
   • przykłady sporów, protestów i unieważnionych postępowań z tytułu wadliwego opisu.
  • Umowy o roboty budowlane
   • wybrana problematyka wynagrodzeń w umowach (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe),
   • omówienie wadliwie przygotowanych umów, wybór orzecznictwa.
 2. OCENA OFERT:
  • podstawowe kryteria oceny ofert, cena jako podstawowe kryterium, przykłady wadliwie przyjmowanych kryteriów,
  • poprawianie omyłek w ofertach,
  • wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny,
  • praktyczne przykłady z kontroli upoważnionych organów.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
  • warunki zmiany wynagrodzeń za roboty budowlane,
   • inwestora,
   • kosztorysanta,
   • projektanta.
Cena szkolenia 290,00 zł + VAT/osoba

Cena obejmuje uczestnictwo w seminarium, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcą, poczęstunki w trakcie trwania seminarium, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania: od 10.00 do 15.00


Miejsce szkoleń:
 • Gorzów Wlkp. w dniu 3 lutego 2012 r.
  Hotel QUBUS, ul. Orląt Lwowskich 3, sala nr 1
 • Olsztyn w dniu 6 lutego 2012 r.
  Dom Technika NOT, pl. Konsulatu Polskiego 1, sala nr 302
 • Białystok w dniu 7 lutego 2012 r.
  Dom Technika NOT, ul. M.C. Skłodowskiej 2, sala nr 203
 • Częstochowa w dniu 24 kwietnia 2012 r.
  Dom Technika NOT, ul. Kopernika 16/18, sala nr 15
 • Kraków w dniu 25 kwietnia 2012 r.
  Dom Technika NOT, ul. Straszewskiego 28, sala A
 • Lublin w dniu 15 maja 2012 r.
  Hotel MERCURE-UNIA, al. Racławickie 12, sala Lubelska
 • Rzeszów w dniu 16 maja 2012 r.
  Dom Technika NOT, ul. Kopernika 1, sala nr 21
 • Opole w dniu 24 maja 2012 r.
  Dom Technika NOT, ul. Katowicka 50, sala nr 23
 • Jelenia Góra w dniu 11 czerwca 2012 r.
  Dom Technika NOT, ul. Wojska Polskiego 54, sala konferencyjna


Informacje organizacyjne

Zajęcia poprowadzi: mgr inż. Maciej Sikorski - Rzeczoznawca kosztorysowy, Członek Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców Kosztorysowych, Przewodniczący poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wieloletni wykładowca ORGBUD-SERWIS, Mazowieckiej oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Budownictwa, Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w naszym Ośrodku


Dla firm finansujących szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych - szkolenie zwolnione z VAT (pobierz wzór oświadczenia - 20 kB)

Zgłoszenie uczestnictwa

Programy do kosztorysowania, programy kosztorysowe, kursy kosztorysowania, bazy cenowe