AKTUALNE SZKOLENIA


UWAGA! Dla płatnika finansującego szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych -
SZKOLENIA SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT!!!Kurs 4-dniowy
KOMPUTEROWEGO KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
...szczegółyZAPRASZAMY

na podstawowy kurs
kosztorysowania robót budowlanych

...więcej


NAUKA OBSŁUGI PODSTAWOWYCH FUNKCJI KOBRY
...szczegółyPozostałe kursy i szkolenia
...szczegóły


Posiadamy AKREDYTACJĘ MENiS- Kurs tańszy o 23% VAT!
CUTOB PZITB oraz ORGBUD-SERWIS

zapraszają na:

2-stopniowe szkolenie z zakresu
KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


I stopień kursu
II stopień kursu
Informacje organizacyjne

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH


 • Termin:

  13-15 czerwca 2016 r. oraz
  20-22 czerwca 2016 r.

 • Czas trwania szkolenia - 6 dni (w dwóch blokach po 3 dni) w godz. 9.00 - 15.00
 • Miejsce szkolenia - sala wykładowa Ośrodka ORGBUD-SERWIS w Poznaniu,
  ul. Stablewskiego 43
 • Cena szkolenia - 800,00 zł od osoby brutto
 • Cena szkolenia z zakwaterowaniem (4 noclegi) i wyżywieniem - 1 907,00 zł od osoby brutto (UWAGA! Ceny noclegów mogą ulec zmianie!)

  Ta atrakcyjna cena podyktowana jest akredytacją otrzymaną od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, która pozwala na nie doliczanie 23% VAT-u.
  Jest jeszcze jeden interesujący aspekt akredytacji - koszty takiego kursu nie są doliczane do przychodu pracownika, nie trzeba ich wykazać w rocznym PIT i płacić od niego podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak więc zachęcamy do skorzystania z proponowanej formy podniesienia kwalifikacji zawodowych.

 • bliższe informacje i szczegóły: (0-61) 864-25-91 do 95 wew. 32 lub 31
  marketing(at)orgbud.pl

OGÓLNE INFORMACJE O KURSIE

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych, bądź też chcących podnieść kwalifikacje zawodowe, przyswoić sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwiązania oraz usystematyzować posiadane wiadomości.

Program kursu przygotowano pod kątem zapoznania uczestników z aktualną sytuacją prawną w kosztorysowaniu, oraz preferowanymi przez środowisko budowlane metodami i podstawami kalkulacji.

Oprócz zajęć teoretycznych przewidziana jest praktyka obejmująca sporządzanie kalkulacji ofertowych różnymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich w zamówieniach publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Wstęp do praktycznego kosztorysowania (obszary kalkulacyjne, rodzaje kosztorysów, metody kalkulacyjne).
 2. Podstawy kalkulacyjne w kosztorysowaniu ofertowym i inwestorskim w zamówieniach publicznych - wg. Prawa Zamówień Publicznych i rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
  • Baza normatywna
  • Baza cenowa
 3. Zasady przedmiarowania
 4. Kosztowe składniki ceny - robocizna, materiały, praca sprzętu, narzuty
 5. Ćwiczenia z praktycznego kosztorysowania
 6. Praca kontrolna

KOMPUTEROWE KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH


 • Termin:

  11-14 lipca 2016 r.

 • Czas trwania szkolenia - 4 dni (w godz. od 900 do 1500)
 • Miejsce szkolenia - sale komputerowe Ośrodka ORGBUD-SERWIS w Poznaniu,
  ul. Stablewskiego 43
 • Cena szkolenia - 850,00 zł od osoby brutto
 • Cena szkolenia z zakwaterowaniem (3 noclegi) i wyżywieniem - 1 680,25 zł od osoby brutto (UWAGA! Ceny noclegów mogą ulec zmianie!)

  Ta atrakcyjna cena podyktowana jest akredytacją otrzymaną od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, która pozwala na nie doliczanie 23% VAT-u.
  Jest jeszcze jeden interesujący aspekt akredytacji - koszty takiego kursu nie są doliczane do przychodu pracownika, nie trzeba ich wykazać w rocznym PIT i płacić od niego podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak więc zachęcamy do skorzystania z proponowanej formy podniesienia kwalifikacji zawodowych.

 • bliższe informacje i szczegóły: (0-61) 864-25-91 do 95 wew. 32 lub 31
  marketing(at)orgbud.pl

OGÓLNE INFORMACJE O KURSIE

II stopień kursu poleca się kosztorysowcom chcącym zapoznać się z kalkulacją komputerową. Program kursu ukierunkowany jest głównie na praktyczne ćwiczenia w sporządzaniu kosztorysów ofertowych lub inwestorskich w sferze zamówień publicznych, z wykorzystaniem aktualnych podstaw rzeczowych oraz cenowych.

Celem zajęć jest również zaznajomienie uczestników z aktualną sytuacją prawną, a także z możliwościami doboru metod, technik i podstaw kalkulacji,m.in. ze 'Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych' zalecanych do stosowania przez SKB.

Podstawą ćwiczeń będzie najnowsza wersja 10 profesjonalnego systemu kosztorysowania KOBRA.

PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Wprowadzenie do komputerowych systemów kosztorysowania
 2. Ogólne wskazówki obsługi komputerów
 3. Obsługa funkcji systemu KOBRA
 4. Sporządzanie przedmiaru robót
 5. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb zamówień publicznych - wg. Prawa Zamówień Publicznych i rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
 6. Sporządzanie kosztorysów ofertowych
 7. Samodzielne opracowanie kosztorysu z wykorzystaniem otrzymanego przedmiaru robót - praca kontrolna
 8. Omówienie wyników pracy kontrolnej

 • Zgłaszający się mogą wybrać stopień kursu odpowiedni do swoich umiejętności, bądź uczestniczyć w obu proponowanych wariantach.
 • Zajęcia prowadzić będzie wysokokwalifikowana kadra wykładowców z wyższych uczelni, rzeczoznawców i ekspertów kosztorysowania, z udziałem autorów efektywnych systemów kosztorysowania i harmonogramowania robót
 • Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia całego kursu lub poszczególnych stopni, zależnie od uczestnictwa
 • Uczestnicy kursu spoza Poznania koszty przejazdu pokrywają w ramach delegacji wystawionej przez jednostkę delegującą
 • Załączone Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres: e-mail: marketing@orgbud.pl.
 • Opłatę za uczestnictwo w kursie można wpłacić na konto CUTOB PZITB w Poznaniu:
  BZ WBK III/O Poznań, nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 z podaniem tytułu wpłaty
  lub uiścić w kasie CUTOB - PZiTB, Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, w godz. od 7.00 do 15.00
 • Przyjęcie zgłoszenia na kurs zostanie potwierdzone kartą uczestnictwa zawierającą informacje o miejscu i godzinie rozpoczęcia kursu, warunkach zakwaterowania i wyżywienia
 • W przypadku rezygnacji z kursu w tygodniu poprzedzającym jego rozpoczęcie - uczestnicy otrzymują zwrot 80% wpłaconej kwoty
 • Kurs I i II stopnia odbędzie się w sali wykładowej ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego 43.
 • Dodatkowe informacje w sprawie kursu można uzyskać w:
 • ORGBUD-SERWIS - Poznań, ul. Stablewskiego 43,
  tel/fax 61 864-25-91 do 94, wew. 32 lub 31
  e-mail:  marketing(at)orgbud.pl

Programy do kosztorysowania, programy kosztorysowe, kursy kosztorysowania, bazy cenowe