ICOPAL S.A. ZDUŃSKA WOLA

ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola

tel. (0-43) 823-41-11
fax (0-43) 823-40-25
www.icopal.pl

Biuro handlowe ICOPAL S.A.

Bussines Center Bitwy Warszawskiej
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 76
02-366 Warszawa

tel. (0-22) 577-15-80
fax (0-22) 577-15-80

Powrót

SYMBOL RODZAJ SPRZĘTU JEDN. MIARY CENA
230 ICOPA 0121 Roztwory asfaltowe do gruntowania i izolacji ICOPAL SILPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT modyfikowany SBS w pojemnikach 10 l dm3 13,65
230 ICOPA 0122 Roztwory asfaltowe do gruntowania i izolacji ICOPAL SILPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT modyfikowany SBS w pojemnikach 30 l dm3 12,50
230 ICOPA 0222 Masa asfaltowa do renowacji pokryć dachowych ICOPAL WATER RENOVATOR ceglasto-brązowy w pojemniku 20 kg kg 2,18
230 ICOPA 0502 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna I/333 m2 2,60
230 ICOPA 0512 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa P/333 m2 4,08
230 ICOPA 0522 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia W/400 m2 4,08
230 ICOPA 0602 Papa asfaltowa na welonie szklanym podkładowa P/64 m2 4,60
230 ICOPA 0612 Papa asfaltowa na welonie szklanym wierzchniego krycia W/64 m2 5,10
230 ICOPA 0902 Papa asfaltowa specjalna perforowana na welonie szklanym PP 50/700 m2 5,20
230 ICOPA 1001 Papa zgrzewalna asfaltowa na welonie szklanym podkładowa HYDROBIT V 60 S30 m2 7,50
230 ICOPA 1013 Papa zgrzewalna asfaltowa na welonie szklanym wierzchniego krycia HYDROBIT V 60 S42H - szara m2 8,90
230 ICOPA 1101 Papa zgrzewalna asfaltowa na tkaninie szklanej podkładowa GLASBIT G 200 S 40 m2 12,70
230 ICOPA 1421 Papa zgrzewalna SZYBKI PROFIL SBS (modyfikowana) podkładowa na włókninie poliestrowej "Polbit-Extra" PF SZYBKI PROFIL m2 21,80
230 ICOPA 1422 Papa zgrzewalna SZYBKI PROFIL SBS (modyfikowana) podkładowa na włókninie poliestrowej "Extradach" PF SZYBKI PROFIL PYE PV 200 S5 m2 19,30
230 ICOPA 1431 Papa zgrzewalna SZYBKI PROFIL SBS (modyfikowana) wierzchniego krycia na welonie szklanym "Junior" WF SZYBKI PROFIL - szara m2 16,10
230 ICOPA 1451 Papa zgrzewalna SZYBKI PROFIL SBS (modyfikowana) wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej "Zdunbit" WF SZYBKI PROFIL - szara m2 18,50
230 ICOPA 1453 Papa zgrzewalna SZYBKI PROFIL SBS (modyfikowana) wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej "Polbit" WF SZYBKI PROFIL SBS - szara m2 21,15
230 ICOPA 1455 Papa zgrzewalna SZYBKI PROFIL SBS (modyfikowana) wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej "Polbit Extra" WF SZYBKI PROFIL - szara m2 29,20
230 ICOPA 1457 Papa zgrzewalna SZYBKI PROFIL SBS (modyfikowana) wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej "Extradach" WF SZYBKI PROFIL SBS - szara m2 20,40
230 ICOPA 1481 Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa (modyfikowana) mostowa "Superzdunzit" Mosty m2 22,10
230 ICOPA 1482 Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa (modyfikowana) mostowa "Supermost" m2 22,10
230 ICOPA 1521 Papa mocowana mechanicznie polimerowo-asfaltowa (modyfikowana) podkładowa na włókninie poliestrowej "Vivadach" PM-150/2000 m2 17,75
230 ICOPA 1553 Papa mocowana mechanicznie polimerowo-asfaltowa (modyfikowana) wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej "MonoLight" - szara m2 23,75
230 ICOPA 1601 Papy samoprzylepne asfaltowe modyfikowane podkladowe na włókninie polimerowej "Plaster" PF m2 18,50
230 ICOPA 1701 Dachówka bitumiczna (gont papowy) na osnowie z włókien szklanych "Gonty Orła PLUS - prostokąt szary m2 28,78
230 ICOPA 1711 Dachówka bitumiczna (gont papowy) na osnowie z włókien szklanych "Gonty Orła PLUS - heksagonalny szary m2 28,68
230 ICOPA 1721 Dachówka bitumiczna (gont papowy) na osnowie z włókien szklanych "Gonty Orła PLUS - ogon bobra szary m2 30,96

do początku strony | poprzednia strona
Programy do kosztorysowania, programy kosztorysowe, kursy kosztorysowania, bazy cenowe